Accenten binnen de Cbaw-begeleiding

Binnen het traject dat je samen met je begeleiders zal afleggen, worden een aantal duidelijke accenten gelegd:

a. Jij als persoon:

Je kan iets en je betekent iets. Je hebt een aantal persoonlijke sterktes en talenten en we zoeken samen hoe je deze verder kan ontwikkelen en gebruiken om je hulpvragen te beantwoorden.

b. Vertrouwen en onvoorwaardelijk respect:

Zowel vanwege jou en je context tegenover ons als begeleiders, als vanwege ons tegenover jou en je context.

c. Verantwoordelijkheid:

Die jij en je context zelf dragen op je weg naar zelfstandigheid.

d. Zelfreflectie:

Durven, leren en kunnen nadenken over jezelf, je context en de weg die je samen aflegt.

e. Nieuwe (groei)mogelijkheden:

Ruimte creëren voor jezelf en je context om te kunnen groeien naar zelfstandigheid en om onderweg te kunnen ontdekken en te kunnen leren op je eigen tempo.

f. Ruimte voor vragen en twijfels:

Om vanuit deze twijfels en al dan niet met de nodige ondersteuning, ook je eigen keuzes te kunnen maken.