Goede afspraken maken goede vrienden ook op het TCK

Naast de algemene afspraken van de voorziening, zijn er nog enkele belangrijke aanvullende afspraken die enkel voor het TCK gelden.

a. Waarborg

Als je op het TCK start, moet je een waarborg van 125€ betalen voor je kamer en je meubilair. Wanneer je het TCK definitief verlaat krijg je deze waarborg ook terugbetaald als er geen schade aangericht werd aan je kamer of je meubilair. Er wordt dan ook altijd een plaatsbeschrijving opgemaakt wanneer je start op het TCK. Een plaatsbeschrijving die vervolgens ondertekend moet worden door jij en je IB. Het betalen van de waarborg kan eventueel ook gespreid worden over enkele maanden. Het minimum is wel tien euro per maand. 

c. Groepsmomenten

Op het TCK ligt de focus op het individuele en op het werken naar zelfstandigheid en autonomie. We vinden het belangrijk dat je als jongvolwassenen je eigen leven leert uitbouwen en we willen jou hierin ondersteunen. Groepsmomenten worden dan ook beperkt tot een minimum. Dit betekent anderzijds niet dat er helemaal geen groepsmomenten kunnen zijn op het TCK. Je mag dan ook altijd voorstellen doen tijdens een jongerenoverleg om samen met de andere jongeren een activiteit te doen. Dit voorstel zal vervolgens besproken worden op de teamvergadering van de TCK – begeleiders.
 
Daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid tot gemeenschappelijke kooksessies, maar ook deze worden flexibel ingevuld in samenspraak met de jongeren.
 
Tot slot, worden nieuwjaarsfeestjes maar ook je verjaardag en je afronding op het TCK en hoe je dit zou willen vieren (met wie, waar, hoe, etc.) altijd met je IB besproken.

d. Bezoek

Je mag op het TCK bezoek krijgen maar er zijn enkele voorwaarden:

  • Vooraf je bezoek plannen en afspreken met je IB
  • Eerst een kennismaking tussen je bezoek en de begeleiding op dienst
  • Geen bezoek na 22u
  • Bij onverwachtse omstandigheden, moet je steeds de permanentie bellen

e. Milieu

Op het TCK vinden wij ook het milieu heel belangrijk. Dit betekent dan ook dat wij enkele zaken van jou verwachten:

  • Afval sorteren
  • Lichten niet onnodig aanlaten
  • Verwarming niet onnodig aanlaten
  • Buitendeuren steeds goed sluiten

f. Geldzaken

Voor alle vragen over je budget kan je bij je IB terecht. Enkel je IB volgt dit op en kan je geld geven indien nodig. Spreek dus altijd goed op voorhand af met je IB (bijv. voor het weekend).

g. Avond

Na 21u mag er niet meer gekookt worden in de keuken en vanaf 22u moet iedereen op de eigen kamer zijn. We verwachten ook dat iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.

Tot slot, verwachten we ook dat iedereen er steeds alles aan doet om de sfeer op het TCK voor iedereen zo aangenaam mogelijk te houden. Je zal met een aantal jongeren samenleven en gemeenschappelijke ruimtes moeten delen, hou hier dan ook rekening mee. Samenleven met elkaar is niet altijd even gemakkelijk maar het helpt enorm als iedereen zijn steentje bijdraagt.