Voor Jongeren & Contextfiguren
 
Zowel voor wat betreft het eerste als het tweede luik van het project beogen we een investering in zowel vorming als in de aankoop van hardware en software, en dit zowel voor de jongeren en hun contextfiguren als voor de eigen medewerkers. De vorming voor jongeren en contextfiguren is hierbij vooral gericht op het veilig en verantwoord leren omgaan met moderne multimedia. Daarnaast is de vorming ook gericht op het verkennen van nieuwe mogelijkheden en kansen die door diezelfde multimedia mogelijk gemaakt kunnen worden (digital storytelling, film, fotografie, artwork, …).
 
Dit gaat gepaard met de aankoop van een aantal nieuwe tablets en een aantal nieuwe computers voor de jongeren en hun contextfiguren, zodat ze ook zelf proefondervindelijk en laagdrempelig aan de slag kunnen gaan. Het is namelijk zo dat wij tot op heden over geen enkele tablet beschikken en dat de huidige beschikbare computers reeds 7 à 8 jaar oud zijn. Een volledige vernieuwing van onze ICT - infrastructuur dringt zich noodzakelijkerwijs dan ook op binnen dit project.