Opstarten van de hulpverlening

Na het intakegesprek zal er door de begeleiders, van de hulpverleningsmodule waarvoor de aanmelding werd gedaan, een beslissing genomen worden over het al dan niet opstarten van de hulpverlening. Hoeveel tijd hiervoor nodig zal zijn, zal aan het einde van het intakegesprek meegedeeld worden. Van zodra de beslissing genomen werd, zal deze meegedeeld worden aan alle betrokken en beargumenteerd worden indien het antwoord negatief zou zijn.

Mogelijke tegenindicaties voor het opstarten van de hulpverlening kunnen hierbij zijn:

  • ernstige fysieke of mentale handicap
  • ernstige psychiatrische problematiek
  • primaire ernstige verslavingsproblematiek 
  • anderstaligheid
  • zwangerschap
De aanwezigheid van één of meerdere tegenindicaties betekent echter niet dat er hoe dan ook geen hulpverlening kan opgestart worden. Het intakegesprek en de gehele context zal hierin bepalend zijn.
 
Tot slot, zal er bij een positieve beslissing (de hulpverlening kan starten) een startdatum afgesproken worden en eventueel een opnamedatum (enkel voor kamertraining, verblijf in groep of dagbegeleiding). Voor de vrijwillige of rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (bij hulp voor meerderjarigen of bij hulp vanuit dagbegeleiding in groep of mobiele begeleiding) zal er steeds een hulpverleningsovereenkomst opgemaakt worden. Deze overeenkomst kan je hier terugvinden en vormt een contract tussen vzw De Loods als hulpverlener en de hulpvrager waarbij een aantal afspraken m.b.t. de hulpverlenings - en werkrelatie geconcretiseerd worden (bijv. duur van de hulpverlening, aard van de hulpverlening, verwachtingen ten aanzien van de hulpvragen, enz.).