Vzw De Loods zoekt leefgroepbegeleid(st)ers

De volledige vacature is ook te raadplegen op de website van de VDAB:

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/60876356/leefgroepbegeleidster 

Omschrijving

 • Eén vacature van min. 19u met aanvang op 20 april 2020 in het kader van een zwangerschapsvervanging lopende tot januari/februari 2021. 

Profiel

 • Je bent stressbestendig
 • Je hebt ervaring in het werken met kwetsbare kinderen en gezinnen
 • Je bent vertrouwd met het contextueel en oplossingsgericht gedachtengoed
 • Je bent empathisch en authentiek ten aanzien van de jongeren en hun contextfiguren
 • Je draagt respect, gelijkwaardigheid en integriteit hoog in het vaandel
 • Je bent bereid tot zelfreflectie en waarborgt de deontologie inzake de rechten van het kind en het beroepsgeheim
 • Je toont een actieve en betrokken werkhouding
 • Je bent teamgericht
 • Je draagt solidariteit, mildheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel
 • Je beschikt over een rijbewijs B

Minimale diplomavereisten

 • Technisch Secundair Onderwijs (TSO): Jeugd – en gehandicaptenzorg
 • Algemeen Secundair Onderwijs (ASO): menswetenschappen
 • Bachelor/Graduaat in de menswetenschappelijke richting

Job-gerelateerde competenties

 • Groepsbegeleiding voorzien
 • Individuele begeleiding van jongeren als IB
 • Ondersteuning van de bezoeken door contextfiguren
 • Schoolse ondersteuning en studiebegeleiding
 • Actieve participatie aan teamvergaderingen
 • Aandacht hebben voor individuele noden en behoeften van zowel de jongeren als hun context
 • Ontwikkelingsgericht werken met de kinderen en jongeren
 • Bewonersvergaderingen begeleiden en ondersteunen
 • Minimale materiële taken opnemen (koken indien nodig, wassen indien nodig, …)
 • Uitschrijven van handelingsplannen en evolutieverslagen i.s.m. het team
 • Actieve deelname aan besprekingen, rondetafelgesprekken, intakegesprekken, …
 • Actieve deelname aan de werkgroepen kwaliteit
 • Facultatieve participatie aan werkgroep feest, projecten, …
 • Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid waarborgen ten aanzien van de jongeren en hun context

Persoonsgebonden competenties

 • Sociaal voelend
 • Respectvol
 • Flexibel
 • Zelfstandig
 • Teamspeler
 • Authentiek
 • (zelf)reflectief

Talenkennis

 • Nederlands: zeer goede kennis
 • Frans: kan een meerwaarde zijn
 • Engels: kan een meerwaarde zijn

Praktisch

 • Solliciteren kan t.a.v. Guy Rabaut
 • Per mail: hans.goudeseune@vzwdeloods.be
 • Telefonisch: 057/44 42 50 (op werkdagen tussen 8u30 - 12u en tussen 13u - 17u)
 • De sollicitatiegesprekken worden gepland in onderling overleg en zullen door de COVID19 - maatregelen telefonisch of via skype verlopen. 
 • Solliciteren kan t.e.m. vrijdag  10 april 2020